Izolační desky

Izolační deska – 750°C 

Složení:
Izolační deska je tuhá lepenka, ze směsi anorganických minerálních vláken a malého množství organického lepidla. Těsnící materiál neobsahuje žádná azbestová nebo keramická vlákna. Použitá minerální vlákna nejsou zařazena do kategorie karcinogenních látek, škodlivých lidskému organizmu (nařízení EU Nr. 97/69/EG). 
Hlavní využití:
Má velice dobré tepelně izolační vlastnosti při vysokých teplotách a je velice vhodný pro panely a těsnění různých rozměrů. Používáno v topných pecích, ocelářském a hutním průmyslu. V průmyslu neželezných kovu a dalších průmyslových odvětvích jako např.: energetice, teplárenství, chemickém, farmaceutickém, leteckém, automobilovém a námořním průmyslu.
Dodávané rozměry:
1000×1000 – 3mm a 5mm
  • Pracovní teplota: 750-850°C
  • Pevnost v tahu: DIN 52910 2,6 N/mm2
  • Specifická váha: DIN 3752 0,97 g/cm3
  • Absorbce vody: (1h) 72 %
  • Ztráta žíháním při 1 100°C: DIN 52911 18,3 %
  • Tepelná vodivost při 400°C: 0,1 W/mK

V případě dotazu nás neváhejte kontaktovat!

 texim@teximtesneni.com
+420 495 545 541

viagra 100 mg

viagra online

viagra health

viagra buy cheap

viagra sale

viagra

viagra online

viagra

viagra

viagra

viagra

viagra

viagra online generic

buy viagra cheap

viagra 100